De praktijk

Hoe gaat TOP kindercoaching te werk?

Ik coach op een natuurlijke manier die bij uw kind past, zowel buiten als in mijn praktijk. Ik kijk naar wie het kind is, waar zijn interesses liggen en sluit daarbij aan. Daarvoor gaan we de natuur in en zet ik speelse werkvormen in met elementen uit de natuur: aarde, water, vuur en lucht. Als deze elementen uit balans zijn kan een kind bepaald gedrag gaan vertonen en zich niet fijn voelen.

Ik ga met uw kind (en eventueel ouder) naar buiten om te kijken wat hem of haar op dat moment opvalt. Waar de aandacht van het kind naartoe trekt is datgene waaraan gewerkt mag worden. We gaan dat samen onderzoeken door erbij stil te staan en te laten voelen wat dat met het kind doet. Zo leert een kind veel over zichzelf. Zo kan het zijn dat een kind graag veren verzameld en er zo een gesprek over zachtheid ontstaat. We verzamelen ook materialen die we in andere sessies kunnen gebruiken. Ook gebruik ik natuurlijke materialen zoals klei, verf, zand, stenen. Ook gebruik ik prentenboeken, laat kinderen tekenen en zet ik meditaties in.

 

Hoe verloopt het traject?

Spreekt mijn werkwijze u aan, dan volgt er een intake-gesprek van ongeveer een uur bij uw thuis. In dat gesprek bespreek ik met u het intake-formulier dat u vooraf van mij ontvangt en invult. Samen nemen we dat formulier door en aan de hand van het gesprek bekijken we de natuurlijke processen die binnen het gezin spelen. Samen bepalen we aan welke thema’s we gaan werken. Ik geef dan ook aan hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn. Tevens kan ik meteen kennismaken met uw kind, waardoor de drempel om naar mij te komen wat verlaagd wordt.

Ik werk vanuit een berg. Ieder kind heeft zijn eigen berg.
Waarom een berg? “Je kunt ergens als een berg tegenop zien!” Uw kind mag aangeven waar het op die berg staat (hoe is de situatie nu?) en waar het graag zou willen staan (wat is de wens?) Welke TOP wil uw kind bereiken? Uw kind mag zelf een symbool of foto meenemen en op de berg plaatsen. Bij aanvang van iedere sessie bekijken we het proces en welke beweging of stap er is gezet om tot de wens te komen.
De hoeveelheid stappen (sessies) en hoe ik de sessies invul bepaal ik samen met u en uw kind.

Door met aandacht te gaan naar wat er bij het kind speelt wordt het kind zich bewust van wie hij is en wat hij doet. Door deze verbinding te maken met zichzelf volgen de antwoorden vanzelf. Door het in stapjes te doen ervaart een kind al snel succes, wat bijdraagt aan een goed zelfbeeld. Kinderen willen graag dat ze mogen zijn wie ze zijn. Na iedere sessie heb ik kort (ongeveer een kwartier) overleg met u. U wordt nauw betrokken bij het proces en daarna moet u thuis met uw kind aan de slag. Na 2-3 sessies raad ik u aan om met mij het “Opvoedkwaliteitenspel” te spelen. Ik ken het kind dan en samen gaan we kijken welke kwaliteiten u als ouder(s) heeft om het kind te kunnen helpen. Na ongeveer 3-5 sessies volgt er een eindgesprek. Hierin bespreken we of de hulpvraag naar tevredenheid is opgelost. Mocht dat niet zo zijn dan is een vervolgtraject mogelijk bij mij of een andere hulpverlener zoals een logopedist of therapeut