Dit is TOP

Waarom ga je naar TOP?

TOPkindercoaching is een praktijk die gespecialiseerd is om kinderen op een natuurlijke wijze te coachen.

Voor mij betekent natuurlijk coachen dat je coacht op een manier die bij me past en bij de kinderen (of mensen) met wie ik werk. En door gebruik te maken van de natuur komen kinderen tot inzichten in wie ze werkelijk zijn.

Ik heb daarbij inzicht in natuurlijke processen zoals:
• dat na de dag de nacht komt en dan weer een dag.
• dat seizoenen met hun essenties elkaar opvolgen.
• dat de natuur ons laat zien hoe levende wezens zich beschermen, hoe zij overleven en hoe zij zich verdedigen.

De natuur houdt een schitterende spiegel voor en heeft een verdiepende werking bij het coachen. De natuur laat zien dat het is zoals het is, waar je op dat moment bij stil mag staan en aandacht voor mag hebben zonder een oordeel.  Door je te verwonderen en met pure aandacht te kijken naar wat je aantrekt maak je verbinding met de natuur. De natuur laat zien op welk punt je bent beland of wat je nodig hebt. Je gedachten worden minder en je komt meer in je gevoel.

Natuurlijk coachen kan zowel binnen als buiten. Natuur is zoveel meer dan die boom of vos.
Wij zijn zelf natuur.

Natuurlijk coachen betekent voor mij ook ROND coachen:
Ritmisch: het ritme van de natuur volgen; ritme van jezelf, je ademhaling.
Ontwikkelingsgericht: de ontwikkelingsfases van het kind.
Neutraal: kijkend vanuit je hart, zonder oordeel. (er mag zijn wat er is). Hierdoor maak ik verbinding met het kind.
Dynamisch: het (vol) in beweging zijn met energie.


In welke situaties kan je terecht bij TOP?

TOP kindercoaching biedt laagdrempelige hulpverlening aan uw kind en helpt u als ouder met een hulpvraag.
Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig om zich TOP te voelen. Ik kan de juiste ondersteuning bieden die uw kind nodig heeft. Mijn hulp kan een tussenoplossing zijn als de stap naar kindertherapeut of psycholoog te groot of onnodig is. Het kan zijn dat uw kind zich niet begrepen voelt door zijn omgeving, waardoor het steeds onzekerder wordt en een bepaald gedrag steeds vaker voorkomt. Als u als ouder daar hulp en begeleiding bij zoekt, kunt u bij TOP kindercoaching terecht.

TOP Kindercoaching is er voor kinderen van 5-12 jaar die hulp kunnen gebruiken bij:
• zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen
• concentratie en spanning
• verbeteren van sociale vaardigheden
• zelfbeeld
• faalangst
• verdriet (bijvoorbeeld verwerken van verdriet bij overlijden of ziekte)
• verwerken van scheiding
• gedragsproblemen
• slaapproblemen
• hooggevoeligheid
• verwerken van emoties