werkwijze

Werkwijze:
Hoe gaat TOP kindercoaching te werk?

U kunt altijd contact opnemen, waarbij een vrijblijvend gesprek plaatsvindt in de praktijk (gratis). U kunt dan samen met uw kind ervaren of mijn manier van werken aanspreekt. Als u liever de eerste keer zonder kind komt is dat natuurlijk ook mogelijk.
Dan volgt er een intake-gesprek van ongeveer een uur bij u thuis. In dat gesprek bespreek ik met u het intake-formulier dat u vooraf van mij ontvangt en invult. Samen nemen we dat formulier door en aan de hand van het gesprek bepalen we samen  aan welke thema(‘s) ik ga werken. Ik geef dan ook aan hoeveel sessies er nodig zijn.

Ik werk vanuit een berg. Ieder kind heeft zijn eigen berg.
Waarom een berg? “Je kunt ergens als een berg tegenop zien!” Uw kind mag aangeven waar het op die berg staat (hoe is de situatie nu?) en waar het graag zou willen staan (hoe ziet voor het kind de ideale situatie eruit?) Welke TOP wil uw kind bereiken? Uw kind mag zelf een symbool of foto meenemen en op de berg plaatsen.  Samen bekijken we welke stappen we gaan nemen om daar te komen. Ik zet daarbij in op de kwaliteiten die uw kind heeft om de top te bereiken.
De hoeveelheid stappen (sessies) en hoe ik de sessies invul zijn afhankelijk van uw kind. Methodes die ik toepas, zijn bijvoorbeeld, knutselen, tekenen, een spel spelen, een boek lezen. Ik draag geen oplossingen aan. Ik help uw kind om zelf de eigen kwaliteiten te leren zien en gebruiken. Door het in stapjes te doen ervaart een kind al snel succes, wat bijdraagt aan een goed zelfbeeld. Kinderen willen graag dat ze mogen zijn wie ze zijn. Na iedere sessie heb ik kort (ongeveer een kwartier) overleg met u. U wordt nauw betrokken bij het proces en soms moet u thuis met het kind aan de slag. Na ongeveer 3-5 sessies volgt er een eindgesprek. Hierin bespreken we of de hulpvraag naar tevredenheid is opgelost. Mocht dat niet zo zijn dan is een vervolgtraject mogelijk bij mij of een andere hulpverlener zoals een logopedist of therapeut.

Je ontdekt meer over iemand door een uur met hem te spelen, dan door een jaar met hem te praten –PLATO