werkwijze

Werkwijze:
Hoe gaat TOP kindercoaching te werk?

U kunt altijd contact opnemen, waarbij een vrijblijvend gesprek plaatsvindt in de praktijk (gratis). U kunt dan samen met uw kind ervaren of mijn manier van werken aanspreekt. Als u liever de eerste keer zonder kind komt is dat natuurlijk ook mogelijk.
Dan volgt er een intake-gesprek van ongeveer een uur bij u thuis. In dat gesprek bespreek ik met u het intake-formulier dat u vooraf van mij ontvangt en invult. Samen nemen we dat formulier door en aan de hand van het gesprek bepalen we samen  aan welke thema(‘s) ik ga werken. Ik geef dan ook aan hoeveel sessies er nodig zijn.

Ik werk vanuit een berg. Ieder kind heeft zijn eigen berg.
Waarom een berg? “Je kunt ergens als een berg tegenop zien!” Uw kind mag aangeven waar het op die berg staat (hoe is de situatie nu?) en waar het graag zou willen staan (hoe ziet voor het kind de ideale situatie eruit?) Welke TOP wil uw kind bereiken? Uw kind mag zelf een symbool of foto meenemen en op de berg plaatsen.  Samen bekijken we welke stappen we gaan nemen om daar te komen. Ik zet daarbij in op de kwaliteiten die uw kind heeft om de top te bereiken.
De hoeveelheid stappen (sessies) en hoe ik de sessies invul zijn afhankelijk van uw kind. Methodes die ik toepas, zijn bijvoorbeeld, knutselen, tekenen, een spel spelen, een boek lezen. Ik draag geen oplossingen aan. Ik help uw kind om zelf de eigen kwaliteiten te leren zien en gebruiken. Door het in stapjes te doen ervaart een kind al snel succes, wat bijdraagt aan een goed zelfbeeld. Kinderen willen graag dat ze mogen zijn wie ze zijn. Na iedere sessie heb ik kort (ongeveer een kwartier) overleg met u. U wordt nauw betrokken bij het proces en daarna moet u thuis met het kind aan de slag. Na 2-3 sessies raad ik u aan om met mij het “Opvoedkwaliteitenspel” te spelen. Ik ken het kind dan en samen gaan we kijken welke kwaliteiten u als ouder(s) heeft om het kind te kunnen helpen. Na ongeveer 3-5 sessies volgt er een eindgesprek. Hierin bespreken we of de hulpvraag naar tevredenheid is opgelost. Mocht dat niet zo zijn dan is een vervolgtraject mogelijk bij mij of een andere hulpverlener zoals een logopedist of therapeut.

Je ontdekt meer over iemand door een uur met hem te spelen, dan door een jaar met hem te praten –PLATO

 

 

Nadat u heeft besloten dat ik uw kind mag helpen komt uw kind een aantal sessies doen. Ik geef hieronder een korte impressie van wat ik doe.

Bij mijn ontmoetingen met het kind kijk ik goed wat het kind op dat moment nodig heeft en werk ik vanuit mijn gevoel. Daarom is het moeilijk om precies aan te geven wat ik doe, want dat is erg afhankelijk van het kind.

Ik begin mijn sessies altijd met een aandachtsoefening om de kinderen alle emoties en indrukken van die dag die ze mee brengen van zich af te laten glijden. Hiermee ontwikkelen ze vaardigheden om zich beter te kunnen concentreren en in balans te blijven.

Sessie 1:

Staat in het teken van een kennismaking en vertrouwen krijgen in elkaar.

In deze sessie wil ik zoveel mogelijk te weten komen hoe het kind in elkaar zit: denkt, voelt, ruikt, proeft, kijkt, reageert. En waarvoor het eigenlijk bij mij komt. Ik begin met een stukje bewustwording bij het kind.

Ik kijk bij de werkvorm naar de voorkeur van het kind. Dus het kan zijn dat ik een kennismakingsspel pak of een tekening laat maken of iets anders inzet.

Het kind krijgt van mij een poster met daarop een berg en mag aangeven wat zijn doel is: wat het wil leren. Hij mag zichzelf een plaatsje op de berg geven en ook aangeven waar hij uit wil komen als hij zijn doel bereikt heeft.

 

Sessie 2:

Na de aandachtsoefening gaan we samen naar de poster van het kind kijken. Waar stond je vorige keer en wat is er thuis, op school, in je omgeving gebeurd?

Als er al stap(pen) gezet mogen worden doen we dat op de poster en zetten we in 1 woord erbij wat het kind gedaan heeft om de stap te bereiken.

In de tweede sessie ga ik het gedrag van het kind spiegelen door middel van een Living Puppet of playmobilpoppetjes of spel of prentenboekje. Dit is weer afhankelijk van interesse van het kind. Door met beeldend materiaal te werken, krijgt het kind een beeld van wat er met hem of haar gebeurd; wordt zich bewust van zijn/haar gedrag en komt dan meestal zelf tot een oplossing.

Van daaruit bespreek ik met kind waaraan het gaat werken.

 

Sessie 3:

Na de aandachtsoefening gaan we samen naar de poster van het kind kijken. Waar stond je vorige keer en wat is er thuis, op school, in je omgeving gebeurd?

Als er al stap(pen) gezet mogen worden doen we dat op de poster en zetten we in 1 woord erbij wat het kind gedaan heeft om stap te bereiken.

Samen gaan we kijken waar het kind nog aan wil werken, wat het nog moeilijk vindt. Ook hier werk ik hetzelfde als in sessie 2, maar ga ik iets dieper op de dingen in.

 

Sessie 4:

Na de aandachtsoefening gaan we samen naar de poster van het kind kijken. Waar stond je vorige keer en wat is er thuis op school, in je omgeving gebeurd?

Als er al stap(pen) gezet mogen worden doen we dat op de poster en zetten we in 1 woord erbij wat het kind gedaan heeft om stap te bereiken.

Bij deze sessie zet ik het spel Schatgravers in om kinderen bewust te worden van hun kwaliteiten, waardoor ze nog meer in hun kracht komen. Samen kijken we welke kwaliteiten kind in kan zetten om doel te bereiken.

 

Sessie 5:

Na de aandachtsoefening gaan we samen naar de poster van het kind kijken. Waar stond je vorige keer en wat is er thuis op school, in je omgeving gebeurd?

Als er al stap(pen) gezet mogen worden doen we dat op de poster en zetten we in 1 woord erbij wat het kind gedaan heeft om stap te bereiken. Hierbij kijken we

welke kwaliteiten het kind heeft ingezet om zijn doel te bereiken.

In deze laatste sessie kijken we samen terug naar wat het kind geleerd heeft. Het kind krijgt een kleine beker en daarin mag het op strookjes woorden of tekeningetjes zetten van wat hem/haar heeft geholpen om zijn/haar doel te bereiken. Kind mag poster en beker mee naar huis nemen, zodat het altijd kan terug kijken als het nodig is.

 

 

Na sessie 5 hebben de meeste kinderen genoeg handvatten om te gebruiken en sluiten we samen met de ouders de behandeling af.

Soms zijn er na 5 sessies nog meer sessies nodig als blijkt dat kind zijn doel nog niet helemaal heeft bereikt. Ik vul die sessies dan in aan de hand van wat het kind nodig heeft.

 

Na iedere sessie mag het kind aan de ouder vertellen wat we gedaan hebben en bespreek ik wat ik heb gezien.