omgaan met gevoelens

moeite met uiten van gevoelens:

Sommige kinderen hebben moeite met het omgaan van hun gevoelens.

Dit kan zich uiten in:

  • boosheid
  • bang zijn
  • heel open zijn naar vreemde mensen
  • geen verdriet laten zien
  • overal om huilen

Ze laten wel emoties zien, maar zijn soms zo heftig dat je als ouder niet weet waarom een kind die bepaalde emotie laat zien.

Door kinderen te helpen bij wat er bij een bepaald gevoel in je lichaam gebeurd, leren ze een bepaald gevoel herkennen.

Ze leren dan ook steeds beter om verschillende gevoelens van elkaar te onderscheiden.

Daarnaast moeten kinderen gevoelens erkennen: ze moeten leren toegeven en aanvaarden dat je een bepaald gevoel hebt en mag hebben.

Ze moeten leren dat ze een gevoel mogen toelaten en niet wegstoppen of opkroppen en dat een ander ook weleens een emotie kan laten zien.

Bijvoorbeeld als iemand boos op je is.

Als een kind beter zijn emoties en die van een ander leert te begrijpen zal een kind ze ook gemakkelijker laten zien.

Door vroegtijdig bij een kind daar mee te beginnen zal hij op emotioneel gebied in balans komen en dat is goed voor je zelfvertrouwen en de omgang met andere kinderen.