TOP Kindercoaching

Een praktijk die gespecialiseerd is om kinderen op een natuurlijke wijze te coachen.

U kunt bij mij terecht als uw kind wat extra begeleiding nodig heeft om zich weer TOP te voelen. Ik kijk graag mee naar de natuurlijke processen die bij uw kind spelen. Tevens geef ik workshops om ouders te begeleiden bij het proces van hun kind. Ik organiseer ook wandelingen in de natuur met groepjes kinderen en ouder(s).

Wat maakt mij uniek?
Als leerkracht in het basisonderwijs merkte ik dat er steeds meer kinderen met gedragsproblemen komen.
Ik vroeg me af waarom kinderen dat gedrag vertonen. Ik kwam erachter dat kinderen dat niet zomaar doen. Ze willen ons als volwassenen daar iets mee laten zien. En wat dat is, vind ik interessant om uit te zoeken.
Iedere keer weer. Ik merk in mijn klas dat er kinderen zijn, die niet mee kunnen in het systeem. Kinderen moeten veel presteren, moeten veel vriendjes hebben, moeten vaak afspreken, moeten op clubjes, MOETEN perfect zijn!
Dat wordt sommige (hoog)gevoelige kinderen teveel. Ik zie veel kinderen die zich aanpassen om te doen wat de maatschappij van ze verlangt. Daarbij zitten ze veel in hun hoofd. En daarmee raak je jezelf kwijt. Door in de natuur te “ZIJN” kom je vanuit je hoofd in je gevoel en daarmee weer tot jezelf. Niemand die ergens iets van vindt; niemand die oordeelt.
Dat in de natuur “ZIJN” geeft mij  allerlei inzichten die me verder helpen. Daarom coach ik graag in de natuur.  Samenwerking en betrokkenheid van ouders zijn van belang in het coachingstraject.

Tijdens het hele proces kijk ik met een open blik, zonder oordeel, we laten gebeuren wat er zich aandient.                                                                                                                                                                                                                                    

Sinds kort ben ik ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Natuurcoaches. 

Over mij

Mijn naam is Paula Brans. Ik ben 54 jaar, getrouwd en moeder van 2 dochters. Ik ben 33 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk werk ik ook een aantal dagen in groep 3. Ik heb de opleiding Kindercoach bij Sonnevelt opleidingen gevolgd en 2 jaar geleden heb ik de opleiding tot Pedagogisch Natuurcoach afgerond.

Wat heeft me ertoe gebracht om te beginnen met kindercoaching?
De laatste jaren merkte ik dat kinderen andere impulsen mee de school in brengen. Ieder kind is anders en heeft zijn eigen behoeftes. Om met die verschillende behoeftes om te kunnen gaan, heb ik verschillende cursussen gevolgd. Vooral over hooggevoelige kinderen en faalangst. Al snel kwam ik erachter dat ik in mijn klas maar een kleine bijdrage kan leveren aan kinderen helpen. Met coaching kan ik ouders en kinderen samen begeleiden.

Wat heeft met ertoe gebracht om te beginnen met Natuurlijk coachen? Zelf ervaar ik vaak dat ik in de natuur weer tot mezelf kom. Door de verbinding te maken met de natuur ervaar ik wat er op dat moment zich aandient. Daar bij stil staan geeft inzichten waar ik de coachee in begeleid. Ik merkte dat het coachen in de natuur vanzelf gaat, omdat de natuur een spiegel is.

Opleidingen en cursussen die ik o.a.heb gedaan zijn:
• Oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen:
• Le bon Départ.
• Spelen in Stilte: mindfulness voor in de klas en mijn praktijk.

Hulp


In welke situaties kan je terecht bij TOP?

TOP kindercoaching biedt laagdrempelige hulpverlening aan uw kind en helpt u als ouder om meer inzichten te krijgen hoe je met bepaald gedrag van uw kind om moet gaan. Ik help kinderen in de leeftijd van 6 -12 jaar die overrompelt worden door alle indrukken van deze maatschappij  en daardoor bepaald gedrag gaan vertonen.

Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig om zich TOP te voelen. Ik kan de juiste ondersteuning bieden die uw kind nodig heeft. Mijn hulp kan een tussenoplossing zijn als de stap naar kindertherapeut of psycholoog te groot of onnodig is. Het kan zijn dat uw kind zich niet begrepen voelt door zijn omgeving, waardoor het steeds onzekerder wordt en een bepaald gedrag steeds vaker voorkomt. Als u als ouder daar hulp en begeleiding bij zoekt, kunt u bij TOP kindercoaching terecht.

TOP Kindercoaching is er voor kinderen van 6 -12  jaar die hulp kunnen gebruiken bij:
• hooggevoeligheid
• verwerken van emoties
• verbeteren van sociale vaardigheden
• zelfbeeld
• faalangst
• zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen
• gedragsproblemen
• slaapproblemen
• concentratie en spanning

De praktijk

Hoe gaat TOP kindercoaching te werk?

Ik coach op een natuurlijke manier die bij uw kind past, zowel buiten als binnen in mijn praktijk.

Ik ga met uw kind (en eventueel ouder) de natuur in  om te kijken wat hem of haar op dat moment opvalt. Waar de aandacht van het kind naartoe trekt is datgene waaraan gewerkt mag worden. Dit doe ik door ze hun eigen pad te laten lopen. Ik laat ze daar helemaal in hun lijf komen door hun zintuigen in te zetten. Wat hoor je? Wat zie je? Wat ruik je? Wat voel je? Zo komen ze vanuit hun hoofd (gedachten) in hun lijf. Door ze dat te laten ervaren komen ze vaak al bij zichzelf. Doordat ze letterlijk “in beweging” komen komt er van alles boven drijven wat van belang is om gezien te worden en om aandacht te krijgen. Door daar over te praten kan er al een hoop worden opgelost. Die oplossingen kunnen ze dan meenemen in hun eigen leven.

We verzamelen ook materialen die we in andere sessies kunnen gebruiken. Ook gebruik ik natuurlijke materialen zoals klei, verf, zand, stenen. Ook gebruik ik prentenboeken, laat kinderen tekenen en zet ik meditaties in.

Hoe verloopt het traject?

Spreekt mijn werkwijze u aan, dan volgt er een intake-gesprek van ongeveer een uur bij uw thuis. In dat gesprek bespreek ik met u het intake-formulier dat u vooraf van mij ontvangt en invult. Samen nemen we dat formulier door en aan de hand van het gesprek bekijken we de natuurlijke processen die binnen het gezin spelen. Samen bepalen we aan welke thema’s we gaan werken. Ik geef dan ook aan hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn. Tevens kan ik meteen kennismaken met uw kind, waardoor de drempel om naar mij te komen wat verlaagd wordt.

Ik werk vanuit een berg. Ieder kind heeft zijn eigen berg.                                      
Waarom een berg? “Je kunt ergens als een berg tegenop zien!” Uw kind mag aangeven waar het op die berg staat (hoe is de situatie nu?) en waar het graag zou willen staan (wat is de wens?) Welke TOP wil uw kind bereiken? Uw kind mag zelf een symbool of foto meenemen en op de berg plaatsen. Bij aanvang van iedere sessie bekijken we het proces en welke beweging of stap er is gezet om tot de wens te komen.
De hoeveelheid stappen (sessies) en hoe ik de sessies invul bepaal ik samen met u en uw kind.

Door met aandacht te gaan naar wat er bij het kind speelt wordt het kind zich bewust van wie hij is en wat hij doet. Door deze verbinding te maken met zichzelf volgen de antwoorden vanzelf. Door het in stapjes te doen ervaart een kind al snel succes, wat bijdraagt aan een goed zelfbeeld. Kinderen willen graag dat ze mogen zijn wie ze zijn. Na iedere sessie heb ik kort (ongeveer een kwartier) overleg met u. U wordt nauw betrokken bij het proces en daarna moet u thuis met uw kind aan de slag. Na 2-3 sessies raad ik u aan om met mij het “Opvoedkwaliteitenspel” te spelen. Ik ken het kind dan en samen gaan we kijken welke kwaliteiten u als ouder(s) heeft om het kind te kunnen helpen. Na ongeveer 3-5 sessies volgt er een eindgesprek. Hierin bespreken we of de hulpvraag naar tevredenheid is opgelost. Mocht dat niet zo zijn dan is een vervolgtraject mogelijk bij mij of een andere hulpverlener zoals een logopedist of therapeut

Workshops

Workshop: Opvoedkwaliteitenspel

Duur: ongeveer 1 uur.

Werkvorm: samen met je partner of  met je vriendin(nen)of tijdens speciale ochtenden waarbij je met andere mensen over je opvoedkwaliteiten gaat praten.

In deze workshop gaan we aan de slag met het Opvoedkwaliteitenspel van Ikura.

Dit is een spel dat helpt om in gesprek te komen met elkaar over je kwaliteiten in de opvoeding.

Door een kaartje met een kwaliteit te bekijken, erover met elkaar in gesprek te gaan, leer je van elkaar en kom je tot mooie kwaliteiten van jezelf en van de ander. Dat kan zijn van je partner, maar ook van andere ouders.

Als je je bewust bent van je kwaliteiten kom je in je kracht!


Workshop: Schatgravers

Duur: ongeveer 1 uur

Werkvorm: samen met je kinderen of je kind dat samen met zijn vrienden het spel komt spelen.

In deze workshop gaan we aan de slag met het spel Schatgravers.

Dit spel laat kinderen hun waardevolle eigenschappen van zichzelf en van andere spelers ontdekken.  Het ontdekken van deze schatten wordt afgewisseld met speelse, maar diepgaande opdrachten te doen (karweitjes). Tijdens het spelen van het spel zul je merken dat je verbinding voelt met jezelf en met de ander.

Door elkaar te helpen met het zoeken naar je schatten voel je je sterker worden!


Workshop: Met aandacht de natuur in

Duur: ongeveer 1 uur

Werkvorm: samen met een groepje kinderen ga ik het bos in. Dit kan ook met een ouder en kind zijn.

In deze workshop zet ik de natuur in.

We gaan samen naar het bos en gaan daar bekijken wat er allemaal te zien, ruiken, horen is.

De natuur werkt ontspannend en ontladend. De natuur doet zelf zijn werk, maar ik zet ook mooie werkvormen in.

Door in de natuur te zijn kom je weer helemaal tot rust en kun je heerlijk jezelf zijn!