De praktijk

Hoe gaat TOP kindercoaching te werk?

Ik coach op een natuurlijke manier die bij je kind past, zowel buiten als binnen in mijn praktijk.

Ik ga met je kind (en eventueel ouder) de natuur in  om te kijken wat hem of haar op dat moment opvalt. Waar de aandacht van het kind naartoe trekt is datgene waaraan gewerkt mag worden. Dit doe ik door ze hun eigen pad te laten lopen. Ik laat ze daar helemaal in hun lijf komen door hun zintuigen in te zetten. Wat hoor/zie/ruik/voel/proef je? Zo komen ze vanuit hun hoofd (gedachten) in hun lijf. Door ze dat te laten ervaren komen ze vaak al bij zichzelf. Doordat ze letterlijk “in beweging” komen, komt er van alles boven drijven wat van belang is om gezien te worden en om aandacht te krijgen. Door daar over te praten kan er al een hoop worden opgelost. Die oplossingen kunnen ze dan meenemen in hun eigen leven.

We verzamelen ook materialen die we in andere sessies kunnen gebruiken. Ook gebruik ik natuurlijke materialen zoals klei, verf, zand, stenen. Ook gebruik ik prentenboeken, laat kinderen tekenen en zet ik meditaties in.

Hoe verloopt het traject?

Spreekt mijn werkwijze je aan? Dan volgt er een intake-gesprek van ongeveer een uur bij je thuis. In dat gesprek bespreek ik met je het intake-formulier dat je vooraf van mij ontvangt en invult. Samen nemen we dat formulier door en aan de hand van het gesprek bekijken we de natuurlijke processen die binnen het gezin spelen. Samen bepalen we aan welke thema’s we gaan werken. Ik geef dan ook aan hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn. Tevens kan ik meteen kennismaken met je kind, waardoor de drempel om naar mij te komen wat verlaagd wordt.

Ik werk vanuit een berg. Ieder kind heeft zijn eigen berg.                                      
Waarom een berg? “Je kunt ergens als een berg tegenop zien!” Je kind mag aangeven waar het op die berg staat (hoe is de situatie nu?) en waar het graag zou willen staan (wat is de wens?) Welke TOP wil je kind bereiken? Je kind mag zelf een symbool of foto meenemen en op de berg plaatsen. Bij aanvang van iedere sessie bekijken we het proces en welke beweging of stap er is gezet om tot de wens te komen.
De hoeveelheid stappen (sessies) en hoe ik de sessies invul bepaal ik samen met jou en je kind.

Door met aandacht te gaan naar wat er bij het kind speelt wordt het kind zich bewust van wie hij is en wat hij doet. Door deze verbinding te maken met zichzelf volgen de antwoorden vanzelf. Door het in stapjes te doen ervaart een kind al snel succes, wat bijdraagt aan een goed zelfbeeld. Kinderen willen graag dat ze mogen zijn wie ze zijn. Na iedere sessie heb ik kort (ongeveer een kwartier) overleg met je. Je wordt nauw betrokken bij het proces en daarna mag je thuis met je kind aan de slag. Na 2-3 sessies raad ik je aan om met mij het “Opvoedkwaliteitenspel” te spelen. Ik ken het kind dan en samen gaan we kijken welke kwaliteiten je als ouder hebt om het kind te kunnen helpen. Na ongeveer 3-5 sessies volgt er een eindgesprek. Hierin bespreken we of de hulpvraag naar tevredenheid is opgelost. Mocht dat niet zo zijn dan is een vervolgtraject mogelijk bij mij of een andere hulpverlener zoals een logopedist of therapeut